Rastlinná výroba

V októbri výrazne vzrástla miera vývozu ľanových semien z Ukrajiny

Podľa výsledkov roku 2017, Ukrajina vyvážala 56,9 tisíc ton ľanových semien v celkovej hodnote 19,4 milióna dolárov.

Podľa údajov ProAgro, ktoré odkazujú na údaje z GFS, sú tieto ukazovatele 1,3-krát vyššie ako výsledok roku 2016, keď poľnohospodári posielali na zahraničné trhy 44 tisíc ton ľanových semien za 15,3 milióna dolárov.

Líder v dovoze tohto produktu z našej krajiny, ako v roku 2016, bol Vietnam. V roku 2017 bol jeho podiel na celkovom objeme dovozu ukrajinského ľanu 38,1% (o 7,4 mil. USD).

Okrem toho Ukrajina vyviezla značné množstvo ľanových semien do Poľska (16,8%, o 3,3 mil. USD) a Turecka (8,1%, o 1,6 mil. USD).

Loading...